Onze werkwijze

Ben je benieuwd hoe we te werk gaan bij het maken van een nieuwe website? 

Logo & huisstijl

Een van onze eerste vragen is of je een logo en huisstijl hebt waar je blij mee bent? Zo ja, dan kunnen we zonder een grafisch designer samen met jou je website maken. Je ontvangt hiervoor een vragenlijst van ons waarmee je alle informatie kunt aanleveren. Anders bieden we je de mogelijkheid een huisstijl en website design te laten ontwikkelen samen met onze partner in grafisch design (of je kiest zelf een eigen designer). 

l

Inhoud bepalen

De volgende stap is het verzamelen van informatie. We kijken naar het doel van de website, waar en waarom moet informatie getoond worden? Wie is je doelgroep? Hoe wil je ze bereiken? Met behulp van onze vragenlijst lever je de informatie zelf aan, wij ondersteunen je in het proces.

i

Informatiestructuur website

Op basis van de aangeleverde gegevens doen we een voorstel voor de informatiestructuur. Welke menuknoppen komen er? Welke informatie wordt op de homepage getoond en welke op vervolgpagina’s? Indien nodig passen we de structuur samen aan en na akkoord gaan we verder met de volgende fase.

Ontwikkeling & design

We starten met de bouw van de website. Dit doen we op onze eigen server, de website is dan nog niet live. We starten met de structuur van de website. Vervolgens maken we (samen met een eventuele designer) al een eerste opzet voor de layout en vormgeving op basis van de huisstijl. We maken hiervan gebruik van best practices en passen jullie huisstijl toe (lettertypes, kleuren, fotografie). Je kunt zelf ook website voorbeelden aanleveren die je mooi vindt.

Eerste voorstel

Zodra de eerste versie gereed is sturen wij je een tijdelijke link toe waarmee de test website bekeken kan worden. We zullen toelichten wat we hebben gedaan en waarom. We nemen de hele site door en maken een gezamenlijke lijst van actiepunten. 

Testen en accepteren

Na het uitvoeren van alle actiepunten gaan we de website testen. In deze tweede en laatste feedbackronde kunnen de laatste wensen nog worden besproken. Hierna maken we een definitieve actielijst voordat de site live kan. Samen zorgen we ervoor dat de website helemaal naar wens is.

Website live

De website gaat online! Wij zorgen ervoor dat de website live gaat met de gewenste domeinnaam. Je kunt bij ons een hosting abonnement afnemen of zelf een hostingpartij aandragen. Ook zorgen we ervoor dat de mail werkt (of blijft werken) voor dit domein. Hiervoor zou je ook eventueel gebruik kunnen maken van Google Suite, een professioneel e-mail, agenda en documenten pakket.

Overzicht

Tijdens het gehele proces houden we contact en bewaken we de actiepunten. Wij behouden het overzicht en ondersteunen je waar nodig. Jouw website is onze zorg.

Beheer & onderhoud

Nadat de website live is bieden we de optie om de website door ons te laten onderhouden. Technisch onderhoud is noodzakelijk voor de veiligheid en functionaliteit. We richten de website wel altijd zodanig in zodat je zoveel mogelijk zelf kunt doen. Wil je het niet (meer) zelf doen? Dan kunnen wij natuurlijk je wijzigingsverzoeken uitvoeren.